Opiekun medyczny

z elem. zdrowia publicznego

Cena:

Kierunek bezpłatny

Czas trwania:

1,5 roku

Tryb nauczania:

Stacjonarny

W Europie wciąż przybywa seniorów, osób chorych i niesamodzielnych. Społeczeństwo się starzeje, a wciąż brakuje specjalistów w zawodach zaufania społecznego i zbyt mało osób kształci się na kierunkach opiekuńczych. Należy do nich opiekun medyczny. Jest to doskonały zawód dla osób odpowiedzialnych, gotowych nieść pomoc innym, empatycznych, chcących zmienić życie innych na lepsze. Profesjonalni opiekunowie są bardzo potrzebni w Polsce i mile widziani również za granicą. Ze względu na deficyt profesjonalistów w zawodach medycznych, za ich pracę w Wielkiej Brytanii czy Niemczech przyznaje się wysokie wynagrodzenie.

Jeżeli zależy Ci na stabilnej pracy i perspektywicznym zawodzie, powinieneś rozważyć naukę na kierunku Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Krakowie. Umożliwi Ci to zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pierwszej pracy lub stażu na stanowisku opiekuna medycznego – czyli specjalisty poszukiwanego przez wiele instytucji.

Perspektywy zawodowe dla opiekunów medycznych

Przybywa osób starszych i schorowanych, wymagających specjalistycznej opieki – to konsekwencja stopniowego starzenia się społeczeństwa – element charakterystyczny dla niemal wszystkich krajów europejskich. Z tego samego powodu wzrasta też zapotrzebowanie na pracę opiekunów medycznych. Osoby wykonujące ten zawód mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w szpitalach i przychodniach jak i w domach opieki społecznej, sanatoriach czy hospicjach. Opiekunowie medyczni bez problemu mogą też podjąć pracę poza granicami kraju.

Nauka na kierunku Opiekun medyczny w szkole policealnej Żak w Krakowie

Aby rozpocząć pracę w zawodzie opiekuna medycznego trzeba posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności. Ukończenie kierunku Opiekun medyczny z elementami zdrowia publicznego da Ci niezbędne kwalifikacje do podjęcia wymarzonej pracy. Nauka trwa rok i jest bezpłatna! Zajęcia odbywają się w weekendy. Od września 2021 roku nauka na kierunku będzie trwała półtora roku. Zajęcia będą się odbywać w formie stacjonarnej.

Dowiesz się na nich jak wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, na czym polegają działania opiekuńcze czy też jak opiekować się osobą chorą i niesamodzielną. Oprócz tego poznasz również podstawy anatomii, fizjologii czy psychologii człowieka, a nawet nauczysz się języka migowego – dzięki temu będą mogli pracować również z osobami mającymi poważne wady słuchu.

Czego nauczysz się na kierunku opiekun medyczny w szkole Żak?

Nauczysz się wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną. Zdobędziesz wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, anatomii i fizjologii człowieka, a także patologii z elementami udzielania pierwszej pomocy. Zapoznasz się również z zarysem psychologii i socjologii. Zapoznasz się także z zasadami, na jakich prowadzona jest działalność gospodarcza w ochronie zdrowia, będziesz uczyć się również podstaw przedsiębiorczości, które na pewno pomogą Ci lepiej zrozumieć ten temat. Będziesz uczyć się języka migowego, aby móc pomagać również potrzebującym osobom niesłyszącym lub niemówiącym. Natomiast znajomość języka obcego w ochronie zdrowia pozwoli Ci np. wykonywać pracę za granicą czy opiekować się obcojęzycznymi pacjentami przebywającymi w Polsce. Zdobędziesz praktyczną umiejętność pracy w zespole opiekuńczym i terapeutycznym, tak by prawidłowo wypełniać swoją misję i sprawnie nieść pomoc z zachowaniem odpowiednich procedur i procesów.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.03.)

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki

Działanie systemu pomocy medycznej i opieki zdrowotnej w Polsce

Polskie normy sanitarno-epidemiologiczne

r

Tryb nauczania

Stacjonarny

#

Czas trwania

1,5 roku

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Opiekun medyczny

Przykładowy program nauczania

 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Język migowy
 • Język obcy w ochronie zdrowia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Patologia z elementami pierwszej pomocy
 • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych
 • Opiekun medyczny w zespole opiekuńczym i terapeutycznym
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wstęp do wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych
 • Wstęp do wykonywania czynności opiekuńczych
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Perspektywy pracy

 • Domy opieki
 • Domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Jednostki prowadzące grupy wsparcia
 • Opieka prywatna
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Przychodnie
 • Sanatoria
 • Szpitale
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Zatrudnienie u osób prywatnych

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.