Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Egzamin zawodowy - STYCZEŃ/LUTY 2019

1 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że osoby, które chcą w styczniu/lutym 2019r. zdawać egzamin zawodowy z kwalifikacji (państwowy) powinny złożyć w sekretariacie szkoły przy ul.Batorego 25, deklarację w terminie od 16.08. do 08.09.2018r.

* wykaz kwalifikacji_nowa podstawa programowa

wykaz kwalifikacji_stara podstawa programowa

(Uwaga! Osoby, które zdawały egzamin w czerwcu 2018r., mogą składać ponownie dokument na tę samą kwalifikację dopiero po ogłoszeniu wyników, tj. od 31.08 - 08.09.2018r.)

***

 

Terminy egzaminów:

--> harmonogram egzaminów zawodowych - styczeń/luty 2019r. <--

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW (ODBIÓR DYPLOMÓW) - 22.03.2019r.

***

Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym (E.12/E.13/E.14/EE.08/AU.36/A.36/A.65/A.62/RL.26/MS.05/MS.04) lub w formie pisemnej (A.68/AU.63/A.63/A.64/Z.13/MS.12/ AU.61/A.61/AU.66/AU.67/A.33/A.34/TG.8/T.8) - w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).

***

Ilość egzaminów z kwalifikacji, wymaganych do otrzymania dyplomu, dla konkretnego zawodu: 

- jedna kwalifikacja - technik administracji (AU.68/A.68), technik BHP (MS.12/Z.13), florysta (R.26L/R.26), opiekunka środowiskowa (MS.05/Z.05), opiekun medyczny (MS.04);

- dwie kwalifikacje - technik archiwista (AU.63/AU.64/A.63/A.64), technik rachunkowości (AU.36/AU.65/A.36/A.65), technik usług kosmetycznych (AU.61/AU.62/A.61/A.62), technik usług pocztowych i finansowych (AU.66/AU.67/A.66/A.67), technik eksploatacji portów i terminali (AU.33/AU.34/A.33/A.34), technik turystyki wiejskiej (TG.08/TG.09/T.7/T.8); technik informatyk - nowa podstawa- (EE.08/EE.09)

- trzy kwalifikacje - technik informatyk - stara podstawa (E.12/E.13/E.14);

***

Zobacz także