Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Matura 2019

7 lutego 2019

Informujemy, że osoby, które chcą w maju 2019r. zdawać egzamin maturalny powinny złożyć w sekretariacie szkoły (pokój nr 4), deklarację maturalną do dnia 01.10.2018r.

Poniżej zamieszczamy dwa wzory druków:

* NOWA FORMUŁA - dla uczniów i absolwentów z okresu od kwietnia 2015r. do kwietnia 2019r.:

deklaracja maturalna_NOWA FORMUŁA

* STARA FORMUŁA - dla absolwentów z okresu od 2006r. do stycznia 2015r.:

deklaracja maturalna_STARA FORMUŁA

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego np. harmonogramy, przykładowe arkusze, informatory. 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726122534111

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATURA 2019:

-->informacje na temat egzaminu maturalnego

-->harmonogram_część pisemna egzaminu maturalnego 2019

--> informacje o opłatach pobieranych przez OKE

* miejsce egzaminów:

* pisemne: II LO, ul.Sobieskiego 9, Kraków

 ***

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy wziąć dowód osobisty i czarny długopis oraz dodatkowo na :

* matematykę – linijkę , cyrkiel, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

geografię – linijkę, lupę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* chemię – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* fizykę – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* historię – lupę.

* historię sztuki – lupę.

biologię –  linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

wiedzę o społeczeństwie–  kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

***

  • do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;
  • na egzaminy należy stawić się min.30 minut przed wyznaczonym czasem ;

 

  • ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji majowej : 04.07.2019r.

****

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

  • do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz , który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko po złożeniu nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10.07.2019r.(!)

 

Egzaminy odbędą się w następujących terminach :

Egzamin pisemny – 20.08.2019r. – godz. 9.00

Egzamin ustny –20-21.08.2019r.

 

  • ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 11.09.2019r.

Zobacz także