Matura 2021

15.5.2021

Informujemy, że osoby, które chcą w maju 2021r. zdawać egzamin maturalny powinny złożyć w sekretariacie szkoły, deklarację maturalną do dnia 30.09.2020r. (absolwenci z lat ubiegłych mogą składać deklaracje do dnia 31.01.2021r.).

Poniżej zamieszczamy wzór deklaracji maturalnej.

* uczniów i absolwentów LO obowiązuje już tylko NOWA FORMUŁA 

-- zmiany w deklaracji maturalnej można wnosić najpóźniej do 07.02.2021r.

!WAŻNE: w dn. 16.12.2020r. zostało podpisane rozporządzenie, które wprowadziło m.in. następujące zmiany w egzaminie maturalnym:

Ø  Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej (egzaminy ustne są nieobowiązkowe- Będą mogli przystąpić do nich – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną).

Ø  Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe (należy złożyć aktualizację deklaracji).

Szczegóły poniżej:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20210105123539508

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, na której można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego np. harmonogramy, przykładowe arkusze, informatory. 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120219305

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATURA 2021:

Miejsce egzaminów pisemnych:

  • POZIOM PODSTAWOWY:

--- język polski, matematyka, język angielski, język rosyjski podstawowy - II LO, ul. Sobieskiego 9, Kraków (parter - sala 3,4,5,7,8,F1),

--- język niemiecki podstawowy - XX LO, ul. Szlak 5, Kraków

  • POZIOM ROZSZERZONY:

--- język angielski, filozofia, język polski, matematyka, WOS, biologia, geografia, język niemiecki, historia - II LO, ul. Sobieskiego 9, Kraków

--- język rosyjski rozszerzony - Technikum nr 2, os. Szkolne 18, Kraków

--- historia sztuki - - XX LO, ul. Szlak 5, Kraków

--- informatyka - - XX LO, ul. Szlak 5, Kraków

***

Przypominamy, że na egzamin maturalny należy wziąć dowód osobisty i czarny długopis oraz dodatkowo na :

* matematykę – linijkę , cyrkiel, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

geografię – linijkę, lupę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* chemię – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* fizykę – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

* historię – lupę.

* historię sztuki – lupę.

biologię –  linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

wiedzę o społeczeństwie–  kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

***

  • do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;

  • na egzaminy należy stawić się min.30 minut przed wyznaczonym czasem ;

 

  • ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji majowej : 05.07.2021r.

****

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

  • do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz , który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko po złożeniu nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11.07.2021r.(!)

 

Egzaminy odbędą się w następujących terminach :

Egzamin pisemny – 24.08.2021r. – godz. 9.00 

Egzamin ustny – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

 

  • ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 10.09.2021r.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.